PN Holding - CTCP Tập đoàn Bất động sản TP. HCM

PN Holding - CTCP Tập đoàn Bất động sản TP. HCM

PN Holding - CTCP Tập đoàn Bất động sản TP. HCM

Tuyển dụng
Thông tin tuyển dụng nhân viên kinh doanh PN Holding

Thông tin tuyển dụng nhân viên kinh doanh PN Holding

TUYỂN DỤNG 100 NHÂN VIÊN KINH DOANH - CÙNG ĐÁNH DỰ ÁN PNR ESTELLA SẮP GIỚI THIỆU RA THỊ TRƯỜNG. THU NHẬP KHÔNG GIỚI HẠN - LƯƠNG TĂNG LUỸ TIẾN THEO QUÍ - HOA HỒNG NHẬN NGAY FULL 100%.
Copyright © 2017 pnholding.com.vn. All rights reserved.
Zalo
Hotline
Facebook